VOTE RIGA

Home // Vote City // Vote Riga

NEW 80edays stop

More votes for Riga?

Press the share buttons on the right
to share this with your friends!

Press the share button in the bottom to share this with your friends!

Vote now for Riga!

  • Riga / Latvia 0% 0%

0 / 10.000 VOTES

Ir divi veidi, kā balsot par šo pilsētu.
a) Ja atrodat savu valsti apakšā esošajā sarakstā, varat balsot, nosūtot SMS, nosūtot kodu, kas atrodas jūsu pilsētas rindā, uz numuru tajā pašā rindā. Informējam, ka balsošanā piedalās tikai pareizā valsts, koda un numura kombinācija. Ja jums izdosies, jūs saņemsit apstiprinājuma īsziņu. Viena īsziņa nozīmē 1 balsi.
b) Ja vēlaties balsot vairāk nekā vienu reizi un nevēlaties ievadīt daudz īsziņu, varat izvēlēties iespēju maksāt, izmantojot kredītkarti / PayPal. Jums būs jāaizpilda tikai trīs lauki un vajadzīgais balsu skaits, un jūs saņemsit e-pastu ar maksājuma pieprasījumu.

Lai pilsēta kļūtu par 80edays pieturvietu, tai jāiegūst 5.000 balsu – 5 000 eiro ekvivalents. Ja tiek iekasēti 10 000 eiro, mēs papildus uzrādīsim speciālu 80edays pilsētas video, kurā būs arī pilsētas pietura ar lieliskiem visa ceļojuma pēdiņiem! Ja nobalso vairāk nekā par 10 000 eiro, summa tiks novirzīta labdarības organizācijai, kuru noteiks pilsētas mērs.

Pirmie 5000 euro tiks izmantoti, lai finansētu 80 dienas dienā 2020. gadā, lai paātrinātu procesu, lai pārliecinātu cilvēkus pāriet uz elektriskajām automašīnām, lai mūsu bērniem būtu tīrāks gaiss. Pēc apmaksas jūs saņemsit rēķinu. Nav atlīdzību.

There are two ways how to vote for this city. 
a) In case you find your country in the list on the bottom you can vote by SMS sending the code which is in the line of your city to the number in the same line. Please be informed that only the right combination of country, code and number is voting. If you succeed you’ll get a confirmation SMS. One SMS means 1 vote.
b) In case you want to vote more than once and don’t want to type a lot of SMS you can choose the option to pay via Credit Card / PayPal. You only have to fill out the three fields and the amount of votes you want to place and you’ll get an email with the request to pay.

For a city to become an 80edays stop, it needs to raise 5.000 votes – the equivalent of 5.000 €. If 10.000 € are raised, we will produce in addition a dedicated 80edays city video including the city stop with awesome film records of the whole trip! In case more than 10.000€ are voted the amount will go to a Charity organisation the mayor of the city will define.

The first 5000€ will be used to finance 80edays 2020 to accelerate the process to convince people to change to electric cars for a cleaner air for our children. After payment, you will get an invoice. No reimbursements.

Vote via Credit Card / PayPal!

80edays newsletter*

Vote via SMS!

CountrySMS textPhone numberCost (VAT included)
LTRiga13980.30 EUR
AEDAM10 Riga146910.00 AED
ATTXT PJP Riga9005065061.10 EUR
BEPIP Riga60141.00 EUR
BYPOP Riga33381.14 BYN
CHDAG POP Riga5651.00 CHF
CZPJP50 Riga9034050.00 CZK
DEPJP4 Riga825551.99 EUR
DKPJP Riga19613.00 DKK
EEPJ10 Riga15120.75 EUR
ESPOP Riga251651.45 EUR
FRPIP Riga810031.50 EUR
GBPIP Riga843831.00 GBP
HRPJP1 Riga8608602.00 HRK
HUDAM Riga690444334304.99 HUF
ITPIP Riga48820271.50 EUR
LUPJP Riga648003.00 EUR
LVPJP10 Riga18631.00 EUR
MDPJP Riga196020.00 MDL
NLPJP Riga88771.50 EUR
NOPJP Riga23333.00 NOK
PTPMP Riga686341.00 EUR
ROPJP Riga14011.08 EUR
RSPJP2 Riga252530.00 RSD
SEPJP Riga721043.00 SEK
SITXT PIP Riga38380.99 EUR
SKTXT POP Riga77700.50 EUR
UAPJP Riga23203.00 UAH

Please take the country of your mobile phone provider and use the code and the phone number of this line.
You’ll get an SMS confirmation in case you did it right. Thank you for joining #racingforfuture.