Home // Route // Leg Overview // The Middle Kingdom

05.09.2020

Guangzhou

06.09.2020

Hangzhou

07.09.2020

Shanghai Day 1

08.09.2020

Shanghai Day 2

09.09.2020

Wuhan

10.09.2020

Xian

11.09.2020

Wuwei

12.09.2020

Zhangye

13.09.2020

Jiuquan

14.09.2020

Kumul

15.09.2020

Turpan

16.09.2020

Urumqui

17.09.2020

Korgas